Συνεχής Καταγραφή & Εντοπισμός Θέσεων Οχημάτων μέσω GPS - GPRS

 

Με το AVL System μπορούμε να βλέπουμε στην οθόνη του Υπολογιστή μας τις τρέχουσες θέσεις για κάθε Αυτοκίνητο/ VAN/Φορτηγό  μας, καθώς και ιστορικό δρομολογίων, ταχυτήτων κλπ.

Είναι ιδιαίτερα απλό στην εγκατάσταση και στην χρήση του! Στο όχημα τοποθετείται μια συσκευή GPS-GPRS. Στη συνέχεια από οποιονδήποτε Η/Υ που διαθέτει Internet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς μας, μπορούμε να εποπτεύουμε τις θέσεις και τα δρομολόγια των οχημάτων μας!

 

 

 

 Τόσο η τιμή αγοράς του συστήματος, όσο και η συνδρομή του κυμαίνονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία!