Υπηρεσία S1aaS από τη SoftOne

Η SoftOne είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που σχεδίασε και προτείνει τις πρωτοποριακές υπηρεσίες μηχανογράφησης που βασίζονται στο διεθνές μοντέλο διάθεσης λογισμικού software as a service, δηλαδή, λογισμικό ως υπηρεσία.

Αν έχετε λογιστικό γραφείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία για τη μηχανογραφική κάλυψη των πελατών σας με σημαντικά οφέλη.

  • Ξεχάστε την αγορά αδειών χρήσης του λογισμικού!
  • Ξεχάστε τη λήψη backup!
  • Ξεχάστε τη συντήρηση του λογισμικού και του hardware!

Εγγραφείτε σήμερα συνδρομητής στην υπηρεσία S1aaS [Soft1 as a Service] και πληρώστε μόνο για τη χρήση του λογισμικού σας! Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σας από παντού (από την έδρα σας, το γραφείο, το σπίτι, την έδρα του πελάτη σας κλπ), οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.

Με την εγγραφή σας μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα την καθημερινή χρήση του λογισμικού, χρησιμοποιώντας τις προ-παραμετροποιημένες εφαρμογές της SoftOne. Οι εφαρμογές προσαρμόζονται στις δικές σας απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα τις αποκτήσετε και θα τις χρησιμοποιείτε!

  • Η υπηρεσία S1aaS βασίζεται στο μοντέλο χρήσης λογισμικού εξ αποστάσεως μέσω Internet (Software as a Service ή SaaS).
  • Ο συνδρομητής έχει διαρκώς στη διάθεσή του το λογισμικό μέσω Internet και πληρώνει μόνο για τη χρήση του.
  • Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, η εγκατάσταση των αναβαθμισμένων εκδόσεων, η διαρκής διάθεση της υπηρεσίας είναι υποχρεώσεις του παρόχου και είναι εξασφαλισμένες.
  • Το λογισμικό ανήκει στον προμηθευτή της υπηρεσίας και παραδίδεται προς χρήση στους πελάτες, δηλαδή, στους συνδρομητές της υπηρεσίας.
  • O συνδρομητής συνδέεται με τη βάση δεδομένων του και την (τις) εφαρμογή (ες)δίνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό ασφαλείαςτου. Έτσι μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet. Τα οφέλη αυτής και μόνο της δυνατότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
  • Η χρήση του λογισμικού υποστηρίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης συνδρομής από πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης.
  • Η διάρκεια της συνδρομής μπορεί να είναι τρίμηνη ή ετήσια για την υπηρεσία S1aaS. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής τα καταχωρημένα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο συνδρομητή, μαζί με αντίγραφο του λογισμικού που χρησιμοποιούσε ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τα καταχωρημένα δεδομένα του.

Η υπηρεσία S1aaS προσφέρεται σε συνεργασία με την Interworks, το μοναδικό Microsoft Incubation Center στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες. 

Αν έχετε λογιστικό γραφείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη υπηρεσία για τη μηχανογραφική κάλυψη των πελατών σας με σημαντικά οφέλη.

·     Ξεχάστε την αγορά αδειών χρήσης του λογισμικού!

·     Ξεχάστε τη λήψη backup!

·     Ξεχάστε τη συντήρηση του λογισμικού και του hardware!

Εγγραφείτε σήμερα συνδρομητής στην υπηρεσία S1aaS [Soft1 as a Service] και πληρώστε μόνο για τη χρήση του λογισμικού σας! Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σας από παντού (από την έδρα σας, το γραφείο, το σπίτι, την έδρα του πελάτη σας κλπ), οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.

Με την εγγραφή σας μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα την καθημερινή χρήση του λογισμικού, χρησιμοποιώντας τις προ-παραμετροποιημένες εφαρμογές της SoftOne. Οι εφαρμογές προσαρμόζονται στις δικές σας απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα τις αποκτήσετε και θα τις χρησιμοποιείτε!

·     Η υπηρεσία S1aaS βασίζεται στο μοντέλο χρήσης λογισμικού εξ αποστάσεως μέσω Internet (Software as a Service ή SaaS).

·     Ο συνδρομητής έχει διαρκώς στη διάθεσή του το λογισμικό μέσω Internet και πληρώνει μόνο για τη χρήση του.

·     Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, η εγκατάσταση των αναβαθμισμένων εκδόσεων, η διαρκής διάθεση της υπηρεσίας είναι υποχρεώσεις του παρόχου και είναι εξασφαλισμένες.

·     Το λογισμικό ανήκει στον προμηθευτή της υπηρεσίας και παραδίδεται προς χρήση στους πελάτες, δηλαδή, στους συνδρομητές της υπηρεσίας.

·     O συνδρομητής συνδέεται με τη βάση δεδομένων του και την (τις) εφαρμογή (ες)δίνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό ασφαλείαςτου. Έτσι μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet. Τα οφέλη αυτής και μόνο της δυνατότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

·     Η χρήση του λογισμικού υποστηρίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης συνδρομής από πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης.

·     Η διάρκεια της συνδρομής μπορεί να είναι τρίμηνη ή ετήσια για την υπηρεσία S1aaS. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής τα καταχωρημένα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο συνδρομητή, μαζί με αντίγραφο του λογισμικού που χρησιμοποιούσε ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τα καταχωρημένα δεδομένα του.

Η υπηρεσία S1aaS

Ενημερωτικό Έντυπο S1aaS

Ενημερωτικό Έντυπο για Υπηρεσίες S1aaS 


 Οδηγίες για "Δωρεάν Δοκιμή"