Υπηρεσία Soft1 on Windows Azure

Η νέα συνδρομητική υπηρεσία μηχανογράφησης Soft1 on Windows Azure βασίζεται στο ραγδαία αναπτυσσόμενο μοντέλο διάθεσης λογισμικού SaaS (Software as a Service) και παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρία Microsoft.

Η υπηρεσία Soft1 on Windows Azure δίνει τώρα τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν επιχειρησιακά το σύγχρονο λογισμικό Soft1 ERP με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος επένδυσης, ευέλικτη λειτουργία στη βάση πραγματικών αναγκών και ουσιαστική ευκολία διαχείρισης.

Η υπηρεσία διατίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές με βάση το περιεχόμενο του λογισμικού, τον αριθμό χρηστών και τους πληροφοριακούς πόρους που θα αξιοποιηθούν, χωρίς επιπλέον κόστος για πρόσθετες υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα της συνδρομής (όπως αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων λογισμικού, backup/restore δεδομένων, διαχείριση συστημάτων και βάσης δεδομένων κλπ.).

Με την εγγύηση της Microsoft για την cloud πλατφόρμα Windows Azure και της SoftOne για το λογισμικό!


Οφέλη για Επιχειρήσεις

Τα σημαντικότερα οφέλη της νέας cloud υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure για τις επιχειρήσεις, είναι τα εξής:

  • Χαμηλό κόστος εκκίνησης και σταδιακές πληρωμές στη βάση ετήσιας συνδρομητικής υπηρεσίας (μοντέλο pay as you go / pay as you grow)
  • Σημαντική μείωση του συνολικού κόστους προμήθειας / εγκατάστασης / συντήρησης hardware εξοπλισμού υποδομής, σε σχέση με το on-premise μοντέλο λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού
  • Δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων σε απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον Data Center
  • Δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε εργασίες με business value για την επιχείρηση, σε αντιδιαστολή με τεχνικές εργασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού, διαχείριση βάσης δεδομένων κλπ.)
  • Σημαντική μείωση κόστους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις που απαιτείται η απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα από χρήστες  θυγατρικών εταιριών, εξωτερικούς συνεργάτες, στελέχη της εταιρίας που βρίσκονται εκτός χώρου εργασίας κλπ.
  • Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μέσω απλών συνδέσεων Internet - εύκολα, οικονομικά και με ασφάλεια.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και του λογισμικού, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης ανά περίοδο συνδρομής (π.χ. αριθμός χρηστών, περιεχόμενο λογισμικού, επεξεργαστική ισχύς συστήματος, απαιτήσεις αποθηκευτικού χώρου κλπ.)
  • Ευκολία μετάβασης σε cloud περιβάλλον, για επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν σε on-premise μοντέλο.

Ενημερωτικό Έντυπο S1 on Windows Azure


Γνωρίστε την Υπηρεσία S1 on Windows Azure (video στα Αγγλικά)