Σύστημα Customers Relationship Management :

Το απαραίτητο εργαλείο του σήμερα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αύριο!

Η μεγιστοποίηση των πόρων μιας επιχείρησης παραμένει το μεγαλύτερο ζητούμενο, ειδικά σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών. Ένα σύστημα CRM αποτελεί το πιο σπουδαίο μέσο εφαρμογής μιας επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία διαπνέεται από μια πελατοκεντρική φιλοσοφία και στοχεύει στην επέκταση της πελατειακής βάσης ταυτόχρονα με την αύξηση της αποδοτικότητάς και της κερδοφορίας της, μέσα από την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

Η χρήση ενός συστήματος CRM ως εργαλείου ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους πελάτες και το περιβάλλον που κινείται η επιχείρηση, οδηγεί σε ενημερωμένες αποφάσεις για την ανάπτυξη στρατηγικών που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση:

 • Να εκμεταλλευτεί πιο αποδοτικά τους πόρους της
 • Να δημιουργήσει μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας
 • Να προσεγγίσει με αποτελεσματικότερο τρόπο νέους πελάτες
 • Να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πώλησης στο υφιστάμενο πελατολόγιό της

Επιπλέον, μέσα από διαδικασίες που υλοποιούνται στο σύστημα CRM οι επιχειρήσεις μπορούν να «κερδίσουν» απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των λειτουργιών τους και να τις αξιοποιήσουν, ώστε να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές στις συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

H ενότητα CRM αποτελεί την πλέον δημοφιλή επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος Soft1 ERP που διαθέτει η SoftOne. Σήμερα η εφαρμογή καλύπτει με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο όλες τις απαιτήσεις που αφορούν τόσο τη Διαχείριση Πωλήσεων και Ενεργειών Marketing, όσο και αυτές που αφορούν την Εξυπηρέτηση Πελατών - Τεχνική Υποστήριξη, καθώς και τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η εφαρμογή Soft1 CRM Sales & Marketing μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις άλλες ενότητες του Soft1 ERP με τις οποίες συνδέεται, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία της επιχείρησης. Με τη γνωστή εργονομία της πλατφόρμας Soft1, η εφαρμογή καλύπτει :

Marketing

 • Καμπάνιες marketing
 • Διαχείριση ενεργειών προώθησης
 • Διαχείριση καταλόγων - επαφών
 • Καταγραφή ανταγωνισμού
 • Διαχείριση πληροφοριών marketing

Πωλήσεις

 • Διαχείριση μηνυμάτων (leads) και ευκαιριών πώλησης
 • Διαχείριση ενεργειών πωλήσεων
 • Προσφορές και παραγγελίες
 • Διαχείριση ραντεβού πωλητών
 • Ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών και Τεχνική Υποστήριξη

 • Εγκαταστάσεις Πελατών
 • Διαχείριση Συμβολαίων / Υπηρεσιών Υποστήριξης
 • Διαχείριση ημερολογίων τεχνικών
 • Κλήσεις υποστήριξης - Δρομολόγηση εργασιών
 • Διαχείριση εργασιών (εντός εταιρείας ή στο πεδίο)

Διασφάλιση Ποιότητας

 • Διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Αυτόματη συμπλήρωση τυποποιημένων Φορμών
 • Ιχνηλάτηση εργασιών
 • Ιστορικό επικοινωνίας
 • Στατιστικές Αναφορές για όλες τις Διαδικασίες


Soft1 CRM : Γενικές Ενδεικτικές Δυνατότητες

 • Λειτουργία τοπικά ή μέσω Internet
 • Καλύπτει εξειδικευμένες απαιτήσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας ενεργειών από ευρετήρια συνδεδεμένων ενοτήτων
 • Διασύνδεση ενεργειών, αυτόματη δημιουργία ενεργειών από άλλες, ιστορικό προέλευσης και κατάληξης
 • Καρτέλες ενεργειών σε όλες τις βασικές συνδεδεμένες ενότητες
 • Αυτόματες προειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις, απαγορεύσεις κ.λπ.
 • Pipe line report
 • Business intelligence analysis ενεργειών
 • Διαχείριση διαδικασιών e-mail και διασύνδεση με Microsoft Outlook
 • Διασύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα
 • Σύνδεση με κινητές συσκευές (mobile CRM) για on-line ενημέρωση και διαχείριση από μετακινούμενα στελέχη