Ειδική λύση για Εταιρείες Έκδοσης Περιοδικού Τύπου


Ειδική λύση η οποία απευθύνεται σε σύγχρονες εκδοτικές εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση όλων των πλεονεκτημάτων που παρέχει το λογισμικό Soft1.

Η λύση περιλαμβάνει ειδικά modules που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών μια εκδοτικής εταιρείας, όπως: Γρήγορη προετοιμασία της ύλης, κλείσιμο του τεύχους (κασέ), πλήρη διαχείριση τιμοκαταλόγων καταχωρήσεων (ανά σελίδα, έντυπο κλπ.) και προσφορών, δυνατότητα διαχείρισης των παραγγελιών και εντολών καταχώρησης, υπολογισμός αγγελιοσήμου, ημερολόγιο διαφήμισης, παρακολούθηση συνδρομών, στατιστική πληροφόρηση της διάθεσης του κάθε περιοδικού από τα πρακτορεία, κατανομή εσόδων-εξόδων ανά έντυπο / τεύχος, παρακολούθηση ανταγωνισμού κ.ά.

Η μοναδική αμιγώς ελληνική σύγχρονη λύση, που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας εκδοτικής εταιρείας.  

Solutions Εκδοτικές Εταιρίες.pdf