Η σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία από το χώρο των Μονάδων Υγείας του προσωπικού μας έχει οργανωθεί με τρόπο που εξασφαλίζει εφαρμόσιμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τα Νοσοκομεία, Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα που επιλέγουν τη συνεργασία με την εταιρεία μας.

Με μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει καινοτόμες υπηρεσίες και πρωτοποριακά προϊόντα, συμβατά με τα γνωστά διεθνή πρότυπα (HL7, ICD10, DiCOM), καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης μονάδας και επιτυγχάνουμε την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του ευαίσθητου χώρου της υγείας. 


Ειδική εφαρμογή Διαχείρισης Ασθενών

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ασθενών για Κλινικές / Νοσοκομεία (Γραφείο Κίνησης – Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων), που καλύπτει την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας των ασθενών από την είσοδό τους στο Νοσοκομείο (καταγραφή δημογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων), τις διακομιδές (αλλαγή θέσης, κλινικής κ.ά.) μέχρι και την έκδοση του εξιτηρίου. Υποστηρίζεται παραμετρικός ορισμός του Χάρτη Κλινών. Διακριτή διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών (με υποστήριξη διαχείρισης ραντεβού). Τήρηση διαγνώσεων κατά ICD-10. Υποστήριξη παρακολούθησης θεράποντα – συστήσαντα – εκτελέσαντα ιατρού. Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών ασφαλιστικών φορέων ανά νοσηλεία.

Η εφαρμογή συλλειτουργεί με την εφαρμογή Οικονομικού Φακέλου Ασθενών (Λογιστήριο Νοσηλίων) και συνδέεται με τον Ιατρικό Φάκελο, για την απόλυτη κάλυψη των αναγκών της Κλινικής / Νοσοκομείου.


Ειδική εφαρμογή Οικονομικός Φάκελος Ασθενούς

Ειδική λύση Λογιστηρίου Νοσηλίων για την παρακολούθηση των χρεώσεων των ασθενών (εσωτερικών ή εξωτερικών), που προσφέρει στη Διοίκηση πλήρη παρακολούθηση των εσόδων του Νοσοκομείου / Κλινικής. Η εφαρμογή υποστηρίζει πλήρως την διαδικασία επιμερισμού των χρεώσεων στους ασθενείς και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ταμεία ή εταιρείες) με δυνατότητα πολλαπλών ασφαλιστικών φορέων για την ίδια νοσηλεία. Υποστηρίζονται όλες οι ιδιαιτερότητες που αφορούν: χρεώσεις εισιτηρίου, νοσηλίων, φαρμάκων, εξετάσεων, πολλαπλούς τιμοκαταλόγους και προγράμματα κάλυψης , πακέτα νοσηλείας ή εξετάσεων, εφαρμογή πλαφόν κ.ά. Απόλυτη κάλυψη των υποβολών σε ασφαλιστικούς φορείς (ειδικές καταστάσεις) και παρακολούθηση των χρεοπιστώσεών τους.

Η εφαρμογή συλλειτουργεί με την Διαχείριση Ασθενών, ενώ συνδέεται με τις εφαρμογές Ιατρικού Φακέλου, Φαρμακείου, καθώς και Λογιστηρίου Δημοσίου, για την απόλυτη κάλυψη των αναγκών της Κλινικής / Νοσοκομείου.


Ειδική εφαρμογή Ιατρικού Φακέλου Ασθενών

Πρόκειται για μια ειδική λύση ηλεκτρονικής τήρησης του Ιατρικού Φακέλου Ασθενών. Η εφαρμογή τηρεί εκτός από τα βασικά δημογραφικά και ασφαλιστικά στοιχεία, τα πλήρη ιατρικά – νοσηλευτικά δεδομένα του Ασθενή (με απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης): Ατομικό και Κληρονομικό Ιστορικό, Φάρμακα, Νοσηλείες, Διαγνώσεις και Θεραπείες. Τηρεί τα αποτελέσματα όλων των κλινικών, διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων ανά επίσκεψη, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις τήρησης του ιατρικού απορρήτου.

Υποστηρίζεται, επίσης, η παρακολούθηση της νοσηλείας (νοσηλευτικός σταθμός) με τήρηση της λογοδοσίας των νοσηλευτριών. Εκμεταλλευόμενη τις μοναδικές δυνατότητες του λογισμικού Soft1 δίνει τη δυνατότητα διαφορετικού τρόπου τήρησης των στοιχείων ανά Ιατρό – Κλινική και συγκεντροποίησης σε ενιαίο φάκελο.

Η εφαρμογή συλλειτουργεί με την εφαρμογή Διαχείρισης Ασθενών και συνδέεται με το Φαρμακείο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα εργαστηρίων (L.I.S.).


Ειδική Λύση για Διαγνωστικά Kέντρα

Λύση για Πολυϊατρεία και Διαγνωστικά Κέντρα, που ενσωματώνει ειδική version των εφαρμογών Διαχείρισης Ασθενών, Οικονομικού Φακέλου Ασθενή και Ιατρικού Φακέλου. Σε μια προσιτή οικονομικά λύση, παρέχεται ένα σύστημα που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες τους. Καλύπτονται η διαχείριση ραντεβού, η τήρηση των επισκέψεων ασθενών (με έκδοση παραπεμπτικών και τιμολόγηση των ασθενών), η τήρηση των μεριδολογίων για τις αμοιβές των ιατρών, η παρακολούθηση των οφειλών των ασφαλιστικών φορέων (παρέχοντας όλες τις καταστάσεις υποβολών), καθώς και η καταγραφή των αποτελεσμάτων εξετάσεων και η τήρηση mini ιατρικού φακέλου των ασθενών. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίων (LIS) για την αυτόματη ενημέρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.