Για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση της μισθοδοτικής λειτουργίας έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία που:

  • Παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διαχείριση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management)
  • Προσφέρει όλες τις λειτουργίες, έντυπα και αναφορές που απαιτούνται από τη νομοθεσία στην κατάλληλη μορφή
  • Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων
  • Περιλαμβάνει δυνατότητες κατανομής εργαζομένων σε κέντρα κόστου, ενημέρωσης Γενικής ή/και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ενημέρωση εφαρμογών τρίτων.

Η εφαρμογή διατίθεται ως ανεξάρτητη εφαρμογή ή ως ενότητα του προγράμματος συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες ενότητες του μηχανογραφικού συστήματος.


Τρόπος Διάθεσης

Η εφαρμογή διατίθεται με παραχώρηση 'Αδειας Χρήσης Αορίστου Χρόνου και ταυτόχρονα διατίθεται με το μοντέλο ASK και ως υπηρεσία μέσω Internet - S1aaS. O συνδρομητής της υπηρεσίας S1aaS αποκτά πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μέσω Internet. Όπως και με το συνδρομητικό πακέτο διάθεσης ASK, στην υπηρεσία S1aaS περιλαμβάνονται το:

  • Πρόγραμμα και
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (μέσω Internet). Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται οι νέες εκδόσεις του προγράμματος και η προσαρμογή στις τρέχουσες φοροτεχνικές εξελίξεις.


Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας S1aaS είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Ο συνδρομητής έχει διαρκώς στη διάθεσή του το λογισμικό μέσω Internet ενώ πληρώνει μόνο για τη χρήση του, άρα δεν χρειάζεται να κάνει επένδυση για την αγορά του λογισμικού