Διασύνδεση με Warehouse Management System (Aberon)

Επικοινωνία Soft1 με το ειδικό πρόγραμμα WMS της Aberon μέσω ειδικού module ανεπτυγμένου με την τεχνική DLL, το οποίο συνδέει το Softone με το Aberon για την αποστολή παραγγελιών πελατών και προμηθευτών. Η υποδοχή - παραλαβή των αγορών και των πωλήσεων από το Αberon πραγματοποιείται με ειδικά σχεδιασμένο import script. Μοναδική λύση για την εξασφάλιση της ορθής παρακολούθησης αποθήκης και άμεση ενημέρωση των υπολοίπων των ειδών σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με εταιρείες logistics.


Ειδική Λύση για Δίκτυα Franchise

Ιδανική λύση για δίκτυα Franchise ή αλυσίδες καταστημάτων που θέλουν πλήρη έλεγχο του δικτύου τους. Παρέχει κεντρική διαχείριση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών, διευκολύνει την επικοινωνία με το δίκτυο και προσφέρει ενιαία διαχείριση δεδομένων (πελάτες, προμηθευτές, είδη), εξασφαλίζοντας στους franchisors ένα εργαλείο υποστήριξης στη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου τους. Υποστηρίζεται ο διαχωρισμός καταστημάτων ιδίων / franchisees. Πλήρης κάλυψη στην εκτέλεση των παραγγελιών των καταστημάτων με αυτοματοποίηση των διακινήσεων μεταξύ καταστημάτων – αποθηκών και υποστήριξη συνεργασίας με εταιρεία logistics. Προηγμένο σύστημα προμηθειών, υποστήριξη αξιολόγησης προσφορών. Απόλυτος έλεγχος των πωλήσεων του δικτύου, με πλήθος στατιστικών και δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης μεταξύ καταστημάτων. Δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών εμπορικών πολιτικών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενεργειών marketing.

Παρακολούθηση των royalties και λοιπών fees που αποδίδουν οι franchisees. Ειδικό υποσύστημα υποστήριξης διαδικασιών επιλογής franchisee.


Ειδική Λύση Σύνδεσης με CRM

Online σύνδεση Soft1 με γνωστά CRM της αγοράς. Υποστηρίζεται αυτόματη ενημέρωση πελατών και παραγγελιών ανάμεσα στα συστήματα, εξασφαλίζοντας ενιαία πληροφόρηση και λειτουργία στις επιχειρήσεις που θέλουν προηγμένες ειδικές λύσεις CRM παράλληλα με το ERP τους.


Σύνδεση με Συστήματα POS και Ταμειακά Συστήματα

On-line σύνδεση Soft1 με το λογισμικό της SRS (είτε χρησιμοποιούνται ταμειακές μηχανές είτε POS). Καλύπτει την διασύνδεση για αγορές και πωλήσεις, οι οποίες γίνονται από το front σύστημα και ενημερώνουν το ERP. Το σύστημα είναι απόλυτα παραμετρικό, καθώς για όλες τις κινήσεις αγορών και πωλήσεων ο τρόπος ενημέρωσης παραμετροποιείται από τον αντιπρόσωπο (dealer).

Η λύση εξασφαλίζει μοναδική δυνατότητα για τον dealer να δώσει ολοκληρωμένη λύση στον πελάτη του, προσφέροντας το κορυφαίο ERP σε συνδυασμό με αναγνωρισμένες λύσεις POS λιανικής.