Η παρουσία μας στα ΝΠΔΔ και στους Δημόσιους Οργανισμούς διέπεται από τη φιλοσοφία της παροχής πρακτικών λύσεων, που ανταποκρίνονται απόλυτα στις προκλήσεις του σήμερα.

Προκλήσεις που αφορούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δημόσιου Τομέα με αποτελεσματική οργάνωση και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη. Η πολύχρονη εμπειρία μας σε δημόσια έργα σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές λύσεις που διαθέτουμε, εγγυώνται επιτυχημένες παραδόσεις σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε. Ο Οργανισμός που μας εμπιστεύεται διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση στην επένδυση του και έχει τη δυνατότητα να:

  • Αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο τεχνολογικής και οργανωτικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες
  • Επιχειρήσει στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού του, παρέχοντας του ταυτόχρονα ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον εργασίας
  • Εξασφαλίσει ικανούς μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου των δραστηριοτήτων του


Στις διατιθέμενες λύσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • Καινοτόμα συστήματα ERP, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για Δημόσιους Φορείς.
  • Φιλικά και αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS), για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των εργασιών των τμημάτων προσωπικού.
  • Σύγχρονες εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρισης Μητρώων Μελών για Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, Σωματεία κ.ά.
  • Προηγμένες υλοποιήσεις Διαδικτυακών Πυλών (Portals) βασισμένες σε έγκριτα συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems), για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government). Περισσότερα