Προσφέρουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση υψηλών απαιτήσεων στις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών. Η οργανωμένη, γρήγορη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση καλύπτεται με παραδοσιακές, αλλά και νέες μεθόδους σύγχρονης τεχνολογίας (e-services) που διασφαλίζουν την επιχείρηση σας ή τον οργανισμό ως προς την ποιότητα του αποτελέσματος, χωρίς αβεβαιότητα και πειραματισμούς.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα με ειδικά μηχανογραφικά συστήματα επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση και ποιοτικός έλεγχος του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.


Με την υποστήριξη της Syzefxis Ltd. εξασφαλίζετε:

Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων:
Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων (Oracle και MS-SQL), καθώς και η αξιοποίηση των λύσεων της Microsoft (Exchange Server, SharePoint Server κ.ά.) για τον αυτοματισμό ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης και επικοινωνίας.


Εκπαίδευση χρηστών και system administrators:

Με χρήση διαφορετικών μεθόδων (ενδοεταιρικά σεμινάρια, on-the-job training, e-learning) παρέχεται αξιόπιστη κατάρτιση, εστιασμένη στην αυτοδύναμη ανταπόκριση του προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. 


Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων και εφαρµογών:
Helpdesk ImageΠαρέχεται ποικιλία ευέλικτων συμβολαίων συντήρησης διασφαλισμένου επίπεδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreements), καθώς και εξωτερικής διαχείρισης και λειτουργίας (Outsourced Facilities Management). Επίσης, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή της Syzefxis Ltd και τους ειδικευμένους τεχνικούς, έχετε στη διάθεσή σας ένα από τα πλέον οργανωμένα “Help Desk” που ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση, με σεβασμό στην “business critical” IT επένδυσή σας.


Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων:
Με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων παρέχονται υπηρεσίες εκπόνησης και εφαρμογής Πολιτικών και Σχεδίων Ασφαλείας.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες:
Μελέτες Ανάλυσης Αναγκών |Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Business Processing Re-engineering)| Βελτιστοποίηση και πλήρης Εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων.


Υψηλών απαιτήσεων υλοποιήσεις συστημάτων ERP:
Business Continuity Planning ImageΑξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών μας και την μεγάλη μας εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρείες διαφορετικών τομέων της αγοράς, προσφέρουμε ένα καινοτόμο τρόπο υλοποίησης, με κριτήριο το τελικό όφελος του πελάτη και την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών του, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης.

Από την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και το σχεδιασμό του συστήματος, μέχρι την δοκιμή λειτουργίας και τον τελικό έλεγχο ακολουθείται μεθοδική πορεία, που λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Ζητήματα όπως η μετάπτωση δεδομένων (data migration), η σχεδίαση παραστατικών και αναφορών, η συλλειτουργία όλων των εφαρμογών και συστημάτων κλπ. αντιμετωπίζονται σε ενιαία βάση, όχι ως εμπόδια, αλλά σαν μετρήσιμα μεγέθη που αξιολογούνται στην επίτευξη του ποιοτικού αποτελέσματος που περιμένει ο επιχειρηματίας.