Σας καλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του νέου μας δικτυακού τόπου. Γνωρίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Syzefxis και ανακαλύψτε τον Συνεργάτη που σας παρέχει προηγμένες λύσεις για την οργάνωση και διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Φιλοδοξία μας είναι ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα λειτουργικό και ευέλικτο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πελάτες και συνεργάτες μας, αλλά και ευρύτερα με την σύγχρονη Επιχείρηση και τον Οργανισμό που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, εφαρμοσμένες όμως στις πραγματικές ανάγκες τους.

Και όπως πάντα είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση και της ηλεκτρονικής μας παρουσίας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μελέτες Ανάλυσης Αναγκών | Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Business Processing Re-engineering).

Loyalty Cards

Για εταιρείες με εντατική λιανική που αξιοποιούν κάρτες μελών, πλαστικές και έξυπνες κάρτες (smart cards), λίστες γάμου, δώρων κλπ.

Διασύνδεση Soft1 με FrontRest

Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & εντατικής λιανικής.

Λύσεις

Απαραίτητο συστατικό μιας πετυχημένης συνεργασίας είναι η ολόπλευρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη με την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων (turnkey solutions). Καλύπτονται όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος – κάθε μεγέθους – αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα από τη σκοπιά της επιχείρησης και όχι μόνο μηχανογραφικά.

Με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών, η Syzefxis Ltd. προσφέρει…

Ευέλικτα συστήματα αυστηρών προδιαγραφών

Σε συνεργασία με τους κορυφαίους Έλληνες και ξένους κατασκευαστές, παρέχονται προηγμένα προϊόντα hardware και system software, εγγυημένης αξιοπιστίας, που συνοδεύονται από άρτια τεχνική υποστήριξη.

Ολοκληρωμένη επικοινωνία

Οι μηχανικοί της Syzefxis Ltd. συνθέτουν λύσεις δικτύων, τοπικών ή απομακρυσμένων, για την κάλυψη όλων των αναγκών (data, voice, video) εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο τηλεπικοινωνιακό κόστος, ταχύτητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και δυνατότητα επέκτασης.

Ειδικές λύσεις για κάθετες αγορές

Η εμπειρία της εταιρείας στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν πολλοί χώροι, εξασφαλίζει την κάλυψη κάθε απαίτησης. Εκτός από τη δυνατότητα διάθεσης εξειδικευμένων εφαρμογών, κατά παραγγελία (custom) ή έτοιμα προγράμματα, προσφέρονται ειδικές λύσεις όπως:
- Loyalty cards - Δωροεπιταγές- Λίστα δώρων: Για εταιρείες με εντατική λιανική που αξιοποιούν κάρτες μελών, πλαστικές και έξυπνες κάρτες (smart cards), λίστες γάμου, δώρων κλπ.
- Επιχειρησιακή διαχείριση Εκδοτικών Εταιρειών:Τύπου Σύστημα διαχείρισης δραστηριοτήτων εκδοτικής εταιρίας περιοδικού ή ημερησίου τύπου.
- Επιχειρησιακή διαχείριση Διαφημιστικών εταιρειών: Σύστημα διαχείρισης δραστηριοτήτων διαφημιστικής εταιρείας
- Technical Service Dept: Για εταιρείες επισκευών και περιοδικών συντηρήσεων (κλιματιστικά, ανελκυστήρες, ηλεκτρικά είδη κ.α.).
- Οπτικά: Ειδική κάθετη εφαρμογή γραμμένη με τα Softone Customization Tools.
- Σύστημα βιομηχανικής παραγωγής: Online σύνδεση Softone με OPUS.
- Warehouse Management, Stock Management: Σύνδεση Softone με ABERON.
- Ταμειακά Συστήματα, POS: Online σύνδεση Softone με SRS
- Διαχείριση πελατολογίου: Online σύνδεση Softone με τα CRM Sales Manager & edea
- Ειδική διαχείριση εταιρειών franchise: Διασύνδεση ομίλου franchise – υποκαταστημάτων ιδίων η τρίτων, logistics

Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση υψηλών απαιτήσεων στις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών. Η οργανωμένη, γρήγορη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση καλύπτεται με παραδοσιακές, αλλά και νέες μεθόδους σύγχρονης τεχνολογίας (e-services) που διασφαλίζουν την επιχείρηση σας ή τον οργανισμό ως προς την ποιότητα του αποτελέσματος, χωρίς αβεβαιότητα και πειραματισμούς.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα με ειδικά μηχανογραφικά συστήματα επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση και ποιοτικός έλεγχος του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.

Με την υποστήριξη της Syzefxis Ltd. εξασφαλίζετε:

Ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων (Oracle και MS-SQL), καθώς και η αξιοποίηση των λύσεων της Microsoft (Exchange Server, SharePoint Server κ.ά.) για τον αυτοματισμό ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης και επικοινωνίας.

Εκπαίδευση χρηστών και system administrators

Με χρήση διαφορετικών μεθόδων (ενδοεταιρικά σεμινάρια, on-the-job training, e-learning) παρέχεται αξιόπιστη κατάρτιση, εστιασμένη στην αυτοδύναμη ανταπόκριση του προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων και εφαρµογών

Παρέχεται ποικιλία ευέλικτων συμβολαίων συντήρησης διασφαλισμένου επίπεδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreements), καθώς και εξωτερικής διαχείρισης και λειτουργίας (Outsourced Facilities Management). Επίσης, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή της Syzefxis Ltd και τους ειδικευμένους τεχνικούς, έχετε στη διάθεσή σας ένα από τα πλέον οργανωμένα “Help Desk” που ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση, με σεβασμό στην “business critical” IT επένδυσή σας.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων

Με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων παρέχονται υπηρεσίες εκπόνησης και εφαρμογής Πολιτικών και Σχεδίων Ασφαλείας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μελέτες Ανάλυσης Αναγκών |Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακής Λειτουργίας (Business Processing Re-engineering)| Βελτιστοποίηση και πλήρης Εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Υψηλών απαιτήσεων υλοποιήσεις συστημάτων ERP

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών μας και την μεγάλη μας εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρείες διαφορετικών τομέων της αγοράς, προσφέρουμε ένα καινοτόμο τρόπο υλοποίησης, με κριτήριο το τελικό όφελος του πελάτη και την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών του, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης. Από την ανάλυση των αναγκών του πελάτη και το σχεδιασμό του συστήματος, μέχρι την δοκιμή λειτουργίας και τον τελικό έλεγχο ακολουθείται μεθοδική πορεία, που λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Ζητήματα όπως η μετάπτωση δεδομένων (data migration), η σχεδίαση παραστατικών και αναφορών, η συλλειτουργία όλων των εφαρμογών και συστημάτων κλπ. αντιμετωπίζονται σε ενιαία βάση, όχι ως εμπόδια, αλλά σαν μετρήσιμα μεγέθη που αξιολογούνται στην επίτευξη του ποιοτικού αποτελέσματος που περιμένει ο επιχειρηματίας.