Η Syzefxis είναι μία δυναμική και ευέλικτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία διακρίθηκε ως κέντρο υποστήριξης και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος μεγάλων κατασκευαστών λογισμικού – με ομάδα επιτυχημένων στελεχών της πληροφορικής με επιχειρηματική ενασχόληση από το 1995  στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για τον Δημόσιο τομέα.

H πολύπλευρη εμπειρία, η βαθιά γνώση της αγοράς και η υψηλή τεχνογνωσία, που συνδυάζονται στο εταιρικό σχήμα, αποτελούν την αποτελεσματική απάντηση στις σύνθετες επιχειρηματικές προκλήσεις της εποχής μας των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Φιλοσοφία και Στόχοι

Η ίδρυση της εταιρείας βασίστηκε στην ιδέα της δημιουργίας ενός εταιρικού σχήματος που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνολογία με την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός μας είναι η προετοιμασία και υποστήριξη τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και τα σύγχρονα δεδομένα του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η φιλική ολόπλευρη υποστήριξη του πελάτη, η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η σιγουριά για το τελικό αποτέλεσμα αποτελούν αρχές και δέσμευση της εταιρείας μας. Με όραμα τη διάκριση στο χώρο της Πληροφορικής και την κατάκτηση ηγετικής θέσης στις αγορές που απευθύνεται, η εταιρεία μας θέτει επιχειρηματικούς της στόχους, όπως: Η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων λογισμικού, που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους χρήστες τους. Η συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς Αγοράς, για την επιλογή, χωρίς εξαρτήσεις, των βέλτιστων λύσεων για τους πελάτες μας. Η συνεχής αύξηση της πιστότητας προς την πελατεία μας (Customer Loyalty), με τη διαρκή προσωπική επαφή των συνεργατών μας και τη μέριμνα για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Η συνεχής ανάπτυξη και διεύρυνση σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.