Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Διαθέτουμε καινοτόμα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να εκσυγχρονίσει τον τρόπο λειτουργίας της. Προσφέρουν άμεσο έλεγχο στη διαχείριση των εταιρικών πόρων και βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στα κορυφαία συστήματα CRM καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες που αφορούν την βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας για κάθε κατηγορίας επιχείρηση. Οι απαιτήσεις επικοινωνίας του τμήματος Marketing, η επίτευξη των στόχων πωλήσεων και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη υποστηρίζονται από πρωτοποριακές λύσεις με ανεξάντλητες δυνατότητες για κάλυψη εξειδικευμένων.

Εμπορο - λογιστικά προγράμματα

Οι πλέον σύγχρονες εφαρμογές για την μικρή και μεσαία εταιρεία προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για όλα τα τμήματα (Εμπορική Διαχείριση, Λογιστήριο, Μισθοδοσία, Παραγωγή κλπ.) της επιχείρησής σας. Παρέχοντας πρωτοφανή αύξηση της παραγωγικότητας, εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησης και υποστηρίζουν την εξέλιξή της.

Σειρά εφαρμογών για Λογιστικά γραφεία

Με σύγχρονες προτάσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην οργάνωση των εργασιών του Λογιστικού γραφείου, οδηγούμε τους λογιστές στη νέα εποχή προσφέροντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που τους έλειπαν ως σήμερα.

Management Information - Business Intelligence Systems

Με μοναδικές δυνατότητες εμφάνισης των αποτελεσμάτων η πρόταση μας για το σύστημα B.I. παρέχει στο σύγχρονο manager άμεση και πολυεπίπεδη πληροφόρηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επενδύουν σε σύγχρονα συστήματα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις MIS συστημάτων, με εργαλεία που παρέχουν στη Διοίκηση τη χρήση δεικτών απόδοσης με πολλαπλές δυνατότητες στοχοθέτησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Λογισμικό κατά παραγγελία για ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες

Για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας έχει στελεχωθεί ειδικό τμήμα ανάπτυξης λογισμικού κατά παραγγελία (customized software). Με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και έγκριτες μεθοδολογίες σχεδιασμού, δίνουμε αξιόπιστες λύσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν σε επέκταση λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος είτε σε εξαρχής ανάπτυξη εφαρμογών, 
ενώ εξασφαλίζεται η διασύνδεση όλων των εφαρμογών σε ενιαία και ολοκληρωμένη λύση.