Ειδική λύση για καταστήματα λιανικής που επιθυμούν να αυξήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που παρέχει το λογισμικό Soft1 με την εφαρμογή loyalty cards και Gift lists.

Το module καλύπτει πλήρως τις ανάγκες διαχείρισης καρτών μέλους με δυνατότητα έκδοσης πολλαπλών καρτών ανά πελάτη. Υποστηρίζει τον υπολογισμό των πόντων που συγκεντρώνει το μέλος βάση των αγορών του και την έκδοση εκπτωτικών κουπονιών.

Το Loyalty Management δημιουργήθηκε με σκοπό να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Λιανική Πώληση και οι οποίες αναγνωρίζουν την ανάγκη να χτίσουν σχέση εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας με τους πελάτες τους.

Άρθρο περιοδικού Franchise Success

Ενδεικτικές Δυνατότητες

Καλύπτει

- Δημιουργία λίστας δώρου
- Έκδοση δωροεπιταγών / δωροκαρτών
- Έκδοση Κουπονιών
- Έκδοση κάρτας μέλους και διαχείριση πόντων
- Επιλογή κλειστής ή ανοιχτής λίστας δώρου
- Διαχείριση αποστολής στον κάτοχο της λίστας δώρου
- Διαχείριση επιστροφών ειδών από λίστα δώρου
- Διαχείριση επιστροφών δωροεπιταγών δωροκαρτών
- Διαχείριση επιστροφών ειδών και ανάλογη αντιστοίχηση με πόντους
- Συνδυαστική διαχείριση λίστας δώρου και πόντων
- Αναλυτική ή συγκεντρωτική κατάσταση λίστας δώρου
- Έκδοση οικογενειακών καρτών
- Έκδοση εταιρικών καρτών
- Χρήση της κάρτας μέλους σε πολλαπλά καταστήματα
- Δυνατότητα έκδοσης πολλαπλών καρτών μέλους ανά πελάτη
- Δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης ανάλωσης κουπονιών
- Συνδυαστική χρήση κουπονιών και πόντων

Υποστηρίζει

- Διαχείριση λίστας δώρων με πωλήσεις αξιακές ή ειδών
- Εκκαθάριση ανά υποκατάστημα
- Ενιαία αποστολή των εμπορευμάτων

Οφέλη

-Διατήρηση υφιστάμενων πελατών και αύξηση της επισκεψιμότητας
- Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών
- Διατήρηση αναλυτικών στοιχείων ανά πελάτη
- Ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα είδους
- Δυνατότητα ακριβούς πρόβλεψης πωλήσεων και ανάλογου προγραμματισμού